Hoch TOPICS

+
Home > jo > Qay > chay' teywI' Qay qIb s3 vo' pc

chay' teywI' Qay qIb s3 vo' pc

qen samsung qIb s3 je' 'ej laH hardly loS teywI' Qay vo' pc? ngaj Qap qIb s3 teywI' Qay Son wejDIch-ghom SoH QaH laH mIqta' SoH. ghu'vam – Wondershare MobileGo for Android (windows) Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac)pagh 'e' nID. SoH apps, contacts, QoQ, videos 'ej photos Qay vo' pc samsung qIb s3 Hergh 'ej conveniently enables vu'wI' targhHom veDDaq noch Android. sms copies vo' qIb s3 latlh joq chorDaq phones Android pong MobileGo for Android lo', DaH nobmeH rom'a' qIb s3 sms Suq.

ghun teywI' Qay qIb s3 download.

Download Win VersionDownload Mac Version

note: ghaH Qo'noS MobileGo for Android (windows users), Hoch teywI' neH 'ay' below mentioned laH Qay SoH. wa'vatlh mac version – puS vuS ghaj MobileGo for Android Pro (Mac). incompatible audio bIDameH doesn't Qutlh mac version 'ej ones optimized video Android. contacts vIH Outlook, windows yIn Mail 'ej windows SoQ paq SoH je doesn't yInISQo' 'oH.

chay' teywI' Qay vo' pc samsung qIb s3

DevwI' below vIHtaHbogh chay' teywI' Qay vo' pc qIb s3 je Wondershare MobileGo for Android, Qorwagh version ghun. Dev nagh laH SuD mac users lo'lu'DI' wondeshare mobilego andoid Pro (mac).

note: loQ ngoD Qap Wondershare MobileGo for Android maj wa'SanID Android phones 'ej tablets. ghoS ngaq Android jan tetlh.

galaxy s3 transfer files

mIw 1. Suq samsung qIb s3 via qeylIS-fi usb cable pagh rar

ghaH windows version ghun, laH wutlh SoH samsung qIb s3 rar pc pong qeylIS-fi usb pagh cable lo'. vaj qeylIS-fi lo', vay' mobilego app samsung qIb s3 download wa'DIch Hech SoH.

HeghDI' samsung qIb s3 detects ghun, 'oH cha' 'oH neH Qorwagh 'elbogh.

note: usb cable laH DanoHmeH mac users De'wI' rar qIb s3.

transfer files to galaxy s3

mIw 2. teywI' Qay samsung qIb s3

qaStaHvIS mej sidebar, tu'lu' law' tabs. pong tabs clicking, QoQ, videos, photos, contacts, apps 'ej sms laH Qay SoH.

vIH app qIb s3. law' apps, apps online Daj download? vIwovrupmoH "Apps". vaj "jom" apps favorite vIH qIb s3 click.

transfer files to samsung galaxy s3

contacts Qu' DughajmoH vo' Outlook, windows yIn Mail, windows SoQ paq. qaStaHvIS Qorwagh contact "DughajmoH ghap Export" click > "contacts DughajmoH vo' De'wI'". vaj contacts DughajmoH vo' vcard teywI', windows SoQ paq, windows yIn Mail, Outlook vIHutlh 'ej Outlook 2003 ghap 2007 ghap 2010 ghap 2013.

transfer files from pc to galaxy s3

[QoQ samsung qIb s3. ghaHDaq Qay BERNARDO. "QoQ" QoQ Qorwagh cha' click. ghuy'cha' "chel" clicking, QoQ teywI' Pc laH browse SoH. vaj bIH Qay samsung qIb s3. vaj laH chu' Balth phone, chaHvaD bIDameH vaj mp3 teywI' SoH QaH ghun.

how to transfer files from pc to samsung galaxy s3

[videos samsung qIb s3. ghaHDaq Qay BERNARDO. "Videos" click > "chel". videos DaneH'a' vItu' 'ej "poS" chaHvaD copy phone click. HeghDI' incompatible formats ghIq videos, friendly wa' bIDameH chaH Android ghun.

how to transfer files from pc to galaxy s3

photos copy qIb s3 je drag-n-chagh. qaStaHvIS Qorwagh photo, lugh click folder chenmoH. vaj drag 'ej photos chagh vo' pc qIb s3.

transfer files from computer to galaxy s3

vIH sms chach qIb s3. click "sms" sms Qorwagh 'ang. "DughajmoH ghap Export" click > "DughajmoH vo' De'wI' sms". chach sms 'ej 'oH DughajmoH vItu'.

note: neH sms chach je MobileGo for Android laH Qay qIb s3.

how to transfer files from computer to galaxy s3

Hoch Dalegh, tu'lu' "teywI'" tab pa' mej sidebar. vaj teywI' Qay vo' pc qIb s3 pong sd chaw' folder lo' maS SoH, "teywI'" laH click SoH. qaStaHvIS Qorwagh teywI', QoQ, videos, apps, chel samsung qIb s3 etc.

how to transfer files from pc to samsung galaxy s3

MobileGo for Android 'e' qIb s3 Qay teywI' vInID.

Download Win VersionDownload Mac Version

product-related yu'? jatlh Hoch wo' Team Qutlh >>

yor